Lojalti Vaučer Plastične kartice

Plastična kartica je dimenzija 86 mm x 54 mm, debljine 0.76 mm i 0.25 mm, štampana u full
koloru CMYK sa obe strane, štampa je zaštićena posebnim slojem zaštite koji može biti
matiran ili sjajan. Plastične kartice se mogu dodatno personalizovati : dodavanje serijskog broja,
bar koda, imena i prezimena, slike, potpisne trake, i holograma.

PRODAJA DODATNE OPREME ZA VAŠE PVC KARTICE

Proces personalizacije se radi na Evolis štampaču Pebble 4 koji možete kupiti kod nas ukoliko
personalizaciju želite raditi kod vas zbog svakodnevnog izdavanja kartice .